Viktig fakta: Det er ekstremt lav smittespredning i treningsbransjen!


Totalt på treningssentre i Norge har det vært 8 millioner besøkende siden gjenåpningen i juni (tall fra Virke trening), kun 1 smittetilfelle kan spores tilbake til senter (to personlige trenere smittet hverandre, men ingen andre/ikke noe videre smitteutbrudd). Ingen andre smittetilfeller som sentrene har blitt varslet om kan spores tilbake til senter, men til arbeidsplass, private sammenhenger, mm.

I Europa er smitterisikoen også svært lav på treningssentre, se rapport her: http://www.europeactive.eu/.........


Vi slår et slag for viktigheten av åpne sentre for folkehelsa, det er TRYGT å trene på treningssentre så lenge alle overholder de smittevernregler som er satt.

Vi er en viktig næring med mange ansatte og arbeidsplasser, som legger ned en stor innsats for at vi alle skal kunne trene trygt, selv midt i en pågående pandemi. Vi vil unngå en ny nedstenging, og kan gjøre en rekke nye smitteverntiltak for fortsatt å kunne holde åpent! Du kan stole på at Arena Treningssenter har svært gode smittevernrutiner. Vi har strenge avstandsregler på 1 og 2 meter implementert allerede, sammen med strenge tiltak for renhold og antallsbegrensninger. Våre ansatte tar dette på største alvor, og vi har satt på ekstra bemanning for å ivareta smittevernhensynene på aller beste måte. Vi har via våre medlemssystemer også svært gode smittesporingsrutiner, da vi til enhver tid vet hvem som er og har vært hos oss.


Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen vår. Treningsbransjen vil fortsette å være en viktig pådriver for god fysisk og psykisk helse.

Vil du bli medlem?

Her kan du enkelt bli medlem på ditt Arenasenter

Bli medlem