Under pandemien har vi alle blitt enda mindre fysisk aktive enn før. Vi trenger en ny dugnad for å få folk i form igjen, både fysisk og psykisk. Arena har derfor i disse dager en kampanje for ungdom for å senke terskelen for å komme i gang igjen. I en begrenset periode kan ungdommer få en superpris på medlemskap hos Arena, og får i tillegg to gratis PT-timer for å komme i gang med treningen.

Sommerkampanje ungdom

  • kr. 299 pr. mnd.
  • Innmeldingsgebyr: 50,-

Inkluderer:

  • Medlemskap for 1 person ( gjelder ungdom fra 13 til 26 år)
  • 2 ganger med Personlig Trener (verdi 1500,-)
  • Gruppetimer
  • Gratis parkering,
  • Gratis kaffe

Tilbudet forutsetter minimum 12 måneder avtaleperiode.

Hvorfor er det viktig med trening for ungdom og unge voksne?

Fysisk aktivitet er nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet. I en rapport laget av regjeringen konkluderes det med at Norges befolkning er generelt for lite fysisk aktive og bruker for mye tid i ro. Norske 6-åringer er den eneste gruppen hvor nesten alle får den daglige dosen med fysisk aktivitet som er anbefalt, 60 min for barn og 30 min pr dag for voksne. Aktivitetsnivået synker med alderen, og vi ser nå at nedgangen starter tidligere enn før – allerede ved niårsalder! Dette er en urovekkende utvikling fordi de som er regelmessig aktive frem til 18-årsalderen, fortsetter å være aktive som voksne. De har også mindre psykiske plager.

Trening og psykisk helse

Overgangen mellom ungdomstid og voksenliv, med utfordringer som valg av utdanning, å flytte hjemmefra, etablering nye sosiale nettverk, eksamensstress etc, kan oppleves som vanskelig for mange, og har blitt gjort enda vanskeligere på grunn av den sosiale isolasjonen under pandemien. Det er godt dokumentert at trening reduserer både angst, stress, uro og mild depresjon. Trening gir også bedre søvnkvalitet og opplevd livskvalitet. Regelmessig fysisk aktivitet er derfor viktig for psykisk helse i alle aldre, men kanskje spesielt i ungdomstiden. Det å trene sammen med andre er ekstra effektivt – studenter som trener gruppetrening opplever enda større reduksjon i stress enn de som trener alene eller med en enkelt venn.

Trening og fysisk helse

Risikoen for å få infeksjoner, overvekt, kreft, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom er mindre hos de som er regelmessig fysisk aktive, og de får flere leveår med god helse sammenliknet med ungdom som ikke er fysisk aktive. Med tanke på å forebygge kreft er trening er spesielt viktig i puberteten, på grunn av de hormonelle og fysiske endringene som da skjer i kroppen.

Vil du bli medlem?

Her kan du enkelt bli medlem på ditt Arenasenter

Bli medlem