Dette er Arena

Arena er mer enn bare et treningssenter. Vi er et treningsfellesskap som verdsetter hele mennesket. Her er det rom for alle, i alle aldre og faser av livet.

Vi er et lokalt forankret treningssenter i Stadionparken, Stavanger, som eies og ledes av Tone Eide. Arena ble etablert i 1997 og har i dag over 2600 medlemmer mellom 13-100 år.

Arena Treningssenter er ikke helt som alle andre sentre. Vi vektlegger personlige møter mellom mennesker og har derfor bemannet resepsjon og gratis frokost i ukedagene mellom 07-08. Hos oss får du alltid et «hei» og et smil, og flere av medlemmene våre kaller Arena deres andre hjem.


Arena gir videre

Vi ønsker å bety noe for lokalmiljøet vårt, og støtter derfor flere lokale idrettslag og aktører innenfor kulturlivet i Stavanger. Hvert år arrangerer vi Thea Steen løpet til inntekt for Thea Steens Minnefond, som bidrar til å bekjempe livmorhalskreft.


Verdiene våre

Hos oss er alle medlemmer like verdifulle. Verdiene våre er LIKE, som står for:

  • Løsningsorientert ­– Vi finner alltid løsninger.
  • Inkluderende – Alle får komme til oss, ingen skal stå utenfor.
  • Kvalitetsbevisst – Våre ansatte har formell kompetanse og får støtte ved utdanning. Vi strever for å levere topp kvalitet i alle ledd.
  • Engasjert – Vi er engasjert i alt vi gjør.

Arbeidsinkludering

Arena Treningssenter er en inkluderende bedrift som behandler alle mennesker likt. Vi samarbeider tett med NHO og Allservice for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.


Samarbeid

Vi er et kompetansesenter som samarbeider med SUS og Klinikk for Alle for rehabilitering av pasienter. Vi har fysioterapeuter ansatt på fulltid, ansatte som er spesialister innen trening og kreft.


Antidoping

Vi jobber tett sammen med NHO og Antidoping Norge for å fremme bruken av «Grønn resept», som handler om å behandle livsstilssykdommer uten medisinering. Ansatte i Arena har obligatorisk krav om eksamen i antidoping.


Våre ansatte

Flere av våre ansatte har formell faglig kompetanse og lang erfaring. Våre personlige trenere har utdanning innen trening og bestått PT-eksamen ved Active Education, AFPT, NIH eller andre godkjente utdanningstilbud.