Styrketrening motvirker muskeltap

Visste du at vi mister 10% av muskelstyrken vår hvert tiår etter vi fyller 50 år? Les fysioterapeut og PT Einar Norums råd om hvorfor styrketrening er så viktig.

Etter hvert som vi blir eldre avtar muskelstyrken vår gradvis. Etter fylte 50 år mister vi i gjennomsnitt 10% av muskelstyrken vår per tiår. Dersom vi fortsetter på samme levemåte øker tallet til 30% per tiår etter fylte 70 år.

Hva kan konsekvensene bli?

For lite muskelstyrke kan føre til funksjonstap, spesielt etter perioder med inaktivitet. Dette kan gjøre det vanskeligere å utføre hverdagslige gjøremål som å gå, handle eller klatre trapper.

Heldigvis er det håp!

Styrketrening kan effektivt motvirke tap av muskelstyrke, også hos eldre. Studier har vist at tilpasset trening med tung motstand er et av de beste tiltakene eldre kan ta for å bevare muskelmasse og styrke.

Det er aldri for sent å starte!

Selv dem som har hatt en inaktiv livsstil kan dra nytte av å begynne å trene. Faktisk viser studier at dem med dårligst utgangspunkt har mest å hente ved å komme i gang med styrketrening.

Husk: Regelmessig styrketrening er en nøkkel til å opprettholde funksjon og livskvalitet når du blir eldre. Ta kontroll over din egen helse og start å trene på Arena Treningssenter i dag! Husk at alle våre medlemskap inneholder en gratis PT-time.

 

Andre nyheter